Du gamla du fria

Rickard Dybeck
Tonart: G


8+ 8+  7+  7+ 7+  8  8+ 8+    8  7+ 7
Du gam-la, du fri-a, du fjäll-hö-ga nord

8  8   7   7+ 8    7  8+ 7+ 6   6+
du tys-ta, du gläd-je-ri-ka skö-na!

6+  7+  7+  8    7  7   7+ 6 6+ 6  7  6+
jag häl-sar dig, vä-nas-te land up-på jord,

6+  7+   7   7+  8    8+ 7+ 9   8+  8   7+
din sol, din him-mel, di-na äng-der grö-na.

6+  7+   7   7+  8    8+ 7+ 9   8+  8   7+
din sol, din him-mel, di-na äng-der grö-na.

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar vilket hål du ska blåsa i. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och en siffra utan tecken betyder att du ska dra in luft.