Du gamla du fria

Rickard Dybeck
Tonart: G


8+ 8+  7+  7+ 7+  8  8+ 8+    8  7+ 7
Du gam-la, du fri-a, du fjäll-hö-ga nord

8  8   7   7+ 8    7  8+ 7+ 6   6+
du tys-ta, du gläd-je-ri-ka skö-na!

6+  7+  7+  8    7  7   7+ 6 6+ 6  7  6+
jag häl-sar dig, vä-nas-te land up-på jord,

6+  7+   7   7+  8    8+ 7+ 9   8+  8   7+
din sol, din him-mel, di-na äng-der grö-na.

6+  7+   7   7+  8    8+ 7+ 9   8+  8   7+
din sol, din him-mel, di-na äng-der grö-na.

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och en siffra utan tecken betyder att du ska dra in luft.